מספר טלפון


9327630 - 03 סולטן רמי
9327631 - 03 קורן יאיר ותמר
9327632 - 03 לנצמן חנן ורבקה
9327633 - 03 גולן דן סימון
9327637 - 03 נוימן לדיסלב
9327638 - 03 רזניקוב יוסף ומריה
9327639 - 03 רקובסקי אברהם ורבקה