מספר טלפון


9327660 - 03 מרטון צבי ורחל
9327661 - 03 נתן מהנדס פרידמן
9327662 - 03 דיאמנט יהושע
9327663 - 03 גוטמן טל
9327664 - 03 מנדל שושנה
9327665 - 03 חנצינסקי חיים
9327666 - 03 כהן צדק אמנון ותמר
9327667 - 03 לרנר בוריס וסופיה
9327668 - 03 סופרי יהודית וברוך
9327669 - 03 אבדני גרשון