מספר טלפון


9327690 - 03 עדוי יוסף ומזל
9327691 - 03 בגיזדה מרים ויעקב
9327692 - 03 צלח יחזקאל וכרמלה
9327693 - 03 יהודה כרמל
9327694 - 03 שטרן טובה ויעקב
9327696 - 03 קלבו אברהם
9327697 - 03 בושרי יונה וזכריה
9327698 - 03 חשאי שמעון וכרמלה
9327699 - 03 קריספי שמואל וציונה