מספר טלפון


9327701 - 03 גוזל ילדין
9327702 - 03 שמחי מנחם ורחל
9327703 - 03 קולטקר נפתלי ופלוריס
9327704 - 03 כהן צדק יעקב ויפה
9327705 - 03 אורינגר ישראל ויוספה
9327706 - 03 דליות דורון ואיריס
9327707 - 03 צרפתי דר אבי וטרינר
9327708 - 03 דוידוביץ ישראל