מספר טלפון


9327730 - 03 ינון מזרחי
9327731 - 03 כהן בן ציון ושולמית
9327732 - 03 אנלין חנה וזאב
9327733 - 03 שלום שירי
9327734 - 03 אגסי ליפא ומרים
9327735 - 03 שולב אליעזר
9327736 - 03 קרבצוב סופיה ואלכסנדר
9327738 - 03 שמחי מאיר טרקטור לעבודות עפר
9327739 - 03 אלבז רבקה ומסעוד