מספר טלפון


9327740 - 03 תיכון המכללה למינהל
9327740 - 03 תל"מ מינהל ומסחר
9327740 - 03 תלם תיכון מקצועי למנהל ומסחר
9327741 - 03 עיוני רוני
9327742 - 03 עתמי רחמים
9327743 - 03 טייר רחל
9327744 - 03 דבורסקי יאיר
9327746 - 03 חג'בי יהודה וחנניה
9327747 - 03 רוזיו תחיה ויעקב
9327748 - 03 יעקב רבקה