מספר טלפון


9327770 - 03 קוק נתן
9327771 - 03 טובים מנחם
9327772 - 03 ציורק אברהם
9327774 - 03 אמור שולמית ויוחנן גן פול
9327775 - 03 שבי חיים ומזל
9327778 - 03 רו נקיון ושרותים בע"מ
9327779 - 03 נדב שלמה