מספר טלפון


9327810 - 03 נוסבכר חנה ואהרון
9327811 - 03 בן עזרא חיים
9327812 - 03 קרואני יעקב
9327813 - 03 בן יהודה רמי וטירנית
9327814 - 03 סורוקה יצחק ואנה
9327815 - 03 חסיד זכריה ושרה
9327817 - 03 תדמור כרמית ואהרון
9327818 - 03 כוכבה ניסים
9327819 - 03 פייס יהודית וגדעון