מספר טלפון


9327830 - 03 רדושיצקי חנה ודב
9327831 - 03 וולפו ירמיהו
9327832 - 03 איצקוביץ בשיה והנריך
9327833 - 03 וינשטיין שולמית
9327834 - 03 טוביה סופי
9327835 - 03 יעקב שמואל
9327836 - 03 יונגר אריה
9327836 - 03 ליטבינצב סבטלנה
9327837 - 03 קזולה מרים ופרץ
9327838 - 03 נגר נפתלי