מספר טלפון


9327890 - 03 רודניצקי משה ורבקה
9327891 - 03 סוברי חיים
9327892 - 03 שפירא זהבה ויואש עוד
9327893 - 03 חננאל אפרים וכרמלה
9327895 - 03 מאי עוז אחזקות בע"מ
9327896 - 03 גרשוני אבי ואבלין
9327898 - 03 רחמים שמעון
9327899 - 03 שיטרית שלום