מספר טלפון


9327920 - 03 קזרמן חונא וגלינה
9327921 - 03 סנדרוסי סוזן
9327922 - 03 אשכנזי לבנה ותקוה
9327923 - 03 חלווני ראובן ודורית
9327924 - 03 לביא מזל וברוך
9327925 - 03 שרעבי משה
9327926 - 03 חרף רחל
9327927 - 03 קדוש רחל
9327928 - 03 ורון אורי
9327929 - 03 צפרי גבריאל ואילנה