441il.com


מספר טלפון


9606570 - 03 הרשקוביץ יצחק ורבקה
9606571 - 03 בית רבקה סמינר למורות בית ספר תיכון חטיבת ביניים פנימיה
9606571 - 03 (פקס) בית רבקה סמינר למורות בית ספר תיכון חטיבת ביניים פנימיה
9606572 - 03 בית רבקה סמינר למורות בית ספר תיכון חטיבת ביניים פנימיה
9606575 - 03 ישראל גנץ
9606577 - 03 סלע שמעון ודבורה
9606579 - 03 מפעל מתכת דורון גורי אירון"