מספר טלפון


6223000 - 04 חדרה מרפאת בית אליעזר
6223133 - 04 מנהלה זכרון יעקב הדרכה ארצית
6223136 - 04 גוטינגרו ז'אן וקוזק טאיסה
6223222 - 04 זכרון יעקב הדרכה ארצית
6223400 - 04 י 'איצקוביץ (7891) ושות
6223410 - 04 'רמית ושות שותפות לייצור אפרוחי הודיים
6223415 - 04 אפרת שות' ליצור אפרוחי פטום
6223418 - 04 אפרת שותפות ליצור אפרוחי פטום