מספר טלפון


6423111 - 04 פזקר בע"מ
6423233 - 04 מנהלה מנהלה תחנת הכח מאור דודב
6423333 - 04 מנהלה תחנת הכח מאור דודב
6423400 - 04 (פקס) אוהל שרה מכללת עמק יזרעאל עש מקס שטרן
6423400 - 04 פקס) מכללת) עמק יזרעאל
6423406 - 04 גורן בי"ס לעיצוב גרפי
6423423 - 04 אוהל שרה מכללת עמק יזרעאל עש מקס שטרן
6423423 - 04 מכללת עמק יזרעאל עש מקס שטרן
6423423 - 04 מכללת עמק יזרעאל עש מקס שטרן