מספר טלפון


6458222 - 04 הום סינמה הזמנת סרטים בטלפון
6458228 - 04 תבל תישדורת בינלאומית לישראל בע"מ מוקד שירותי לקוחות
6458444 - 04 משרדי הנהלה
6458551 - 04 פקס) נצרת) עלית מרפאת בן גוריון
6458555 - 04 נצרת עלית מרפאת בן גוריון
6458666 - 04 נצרת מרפאה