מספר טלפון


6476019 - 04 שאמי ג'מיל
6476066 - 04 חטיב מאג'ד
6476144 - 04 אללה רמוי פוני חביב
6476190 - 04 חביב אללה מוחמד פאוד
6476510 - 04 חטיב אמין סעיד
6476906 - 04 אבו ליל עבד אלרחמאן