מספר טלפון


6477111 - 04 מרכז עסקים צפון
6477333 - 04 נצרת פקס) מגדל) העמק
6477555 - 04 כבלים בע"מ סופריור
6477567 - 04 (פקס) סופריור כבלים בע"מ חטיבת תקשורת
6477700 - 04 נצרת סניף ראשי
6477800 - 04 נצרת סניף אל ראם