מספר טלפון


6495000 - 04 זימון תורים אמבולטוריים וניתוחים
6495136 - 04 פנימית ג מזכירה
6495138 - 04 מרפאה כירורגיה פלסטית מזכירה
6495437 - 04 יחידה המטולוגית מזכירה
6495465 - 04 ילדים ב מזכירה
6495540 - 04 אונקולוגית מבוגרים מזכירה
6495552 - 04 מכון גסטרולוגי מזכירה