מספר טלפון


6595000 - 04 עפולה נצרת עלית
6595002 - 04 סולומון שרה
6595004 - 04 אלמקייס רחל ומסעוד
6595005 - 04 אילון משה ואתי
6595006 - 04 חנה יהודה וכרמלה
6595007 - 04 ש ש ר ש מסחר בינלאומי 5991 בע"מ
6595008 - 04 טובול אשר