מספר טלפון


6595010 - 04 דניאל שלום
6595011 - 04 צ'רנין טטיאנה
6595013 - 04 בן אברהם דרור
6595014 - 04 כהן דוד ופרטונה
6595016 - 04 גולדברג מיכאל
6595017 - 04 מרים מיכאל
6595018 - 04 יוסי ליברטי
6595019 - 04 רחוקה רחמים