מספר טלפון


6595050 - 04 קעטבי חנן ויעל
6595051 - 04 ד"ר יהודה רופא עיניים וייס
6595052 - 04 יעקב עזרא ומרים
6595054 - 04 משה יונה
6595055 - 04 זועבי גמל
6595056 - 04 משה יוסף
6595057 - 04 כהן אשר ואביבה
6595058 - 04 מרדכי נחום
6595059 - 04 ברוזנברג צבי