מספר טלפון


6595070 - 04 דוד דניאל
6595071 - 04 שמואל אלוש
6595072 - 04 ציטרין אולגה
6595073 - 04 אבו דהב פחרי
6595074 - 04 יוסף חיים ושרה
6595075 - 04 לביא חיים והדסה
6595076 - 04 יעקב מלכה ואליהו
6595077 - 04 שטיימן בוריס
6595078 - 04 יצחק אליהו
6595079 - 04 מאיר דוד