מספר טלפון


6595081 - 04 מועלם יוסף שמעון אליהו
6595082 - 04 זועבי רפיק סלמן
6595083 - 04 מועלם עזרא וצביה
6595084 - 04 שוורץ חיים
6595085 - 04 עופרה ועמי מועלם
6595086 - 04 שחר פנינה
6595087 - 04 חנוכה משה
6595089 - 04 רחמיאן אשר