מספר טלפון


6595090 - 04 עזר אהובה
6595091 - 04 זועבי פהמי
6595092 - 04 עטר סלחה
6595094 - 04 קלעגי צלח
6595095 - 04 מופרע אחמד
6595096 - 04 שלמה ישראל ומרים מעונם מיטב
6595097 - 04 זועבי מאזן
6595098 - 04 מרים וקנין
6595099 - 04 אוחנה סוזי