מספר טלפון


6595131 - 04 סמה עמרם
6595133 - 04 אלנתנוב אמנון רותי
6595134 - 04 אלגרבלי אסתר ומרדכי
6595135 - 04 יוסף רחל
6595136 - 04 חלו מרים
6595137 - 04 אדלשטיין טל ואילון
6595139 - 04 בדני רחמים ופנינה