מספר טלפון


6595210 - 04 קרוטנברג חיים שוש ומירב
6595213 - 04 ברזני צפורה
6595214 - 04 שולויס יחזקאל
6595215 - 04 אברהם יאיר
6595216 - 04 ממן אלי
6595217 - 04 גרינבאום יעקב ורוזיקה
6595219 - 04 שוורץ יהודית ומוטי