מספר טלפון


6595250 - 04 דסתה חיים ואידית
6595251 - 04 זאדה אהרון
6595252 - 04 קדוש מאיר
6595254 - 04 מסיקה פני
6595255 - 04 אלוני דוד דדי תקליטן חשמל ותקשורת
6595257 - 04 שלום רחל
6595258 - 04 גבר יוסף ושרה
6595259 - 04 ניסים ניסים