מספר טלפון


6595270 - 04 כהן איידה
6595271 - 04 סמה שלמה ומרים
6595272 - 04 גוריאזי נסגי ואברהם
6595273 - 04 אליהו שלום
6595275 - 04 בית אריזה פרחי העמק
6595276 - 04 שורץ ברוריה
6595278 - 04 סויסה יוסף