מספר טלפון


6595370 - 04 אדרי יוסף
6595372 - 04 בר לב צבי ושושנה
6595373 - 04 חקון מאיר
6595374 - 04 פרובר רבקה
6595377 - 04 שטיגליץ אזבלה