מספר טלפון


6595392 - 04 שלום נעמי ושמואל
6595393 - 04 אליהו רינה
6595394 - 04 ינקו אפרים
6595395 - 04 ארנון גרוסמן
6595396 - 04 רבינוביץ אמיר ומיכל
6595399 - 04 תורגמן עליזה