מספר טלפון


6595407 - 04 עפולה טבריה תנובה ירקות
6595408 - 04 טבריה תנובה ירקות