מספר טלפון


6595411 - 04 אמסלם יחיאל
6595413 - 04 אזולאי יוסי
6595417 - 04 אדרי שמעון
6595418 - 04 פרג אברהם
6595419 - 04 אופיר עליזה ועמיהוד