מספר טלפון


6595420 - 04 ביטון חיים
6595421 - 04 שור פולדי וסיגל
6595423 - 04 אלוני רותי
6595424 - 04 ברוך שושנה ויעקב
6595429 - 04 מחסן תערובת