מספר טלפון


6595450 - 04 פאר שרה וחיים
6595453 - 04 לוי שמחה
6595454 - 04 יחיא איתן
6595455 - 04 אלימלך ציונה
6595457 - 04 ביטון אסתר ויעקב
6595458 - 04 קדוש שלומי וצביה
6595459 - 04 שלום אברהם ופאולה