מספר טלפון


6595550 - 04 כלי זמר גרינברג אליהו
6595551 - 04 גורדון ד"ר שמואל
6595552 - 04 זועבי סעיד
6595553 - 04 אולמי דניאל גבאי יעקב
6595554 - 04 אולמי דניאל גבאי יעקב
6595555 - 04 זנלכל בע"מ
6595559 - 04 זקס יעקב ומלכה