מספר טלפון


6595580 - 04 מרק טשליצקי
6595581 - 04 לוינזון אלכסנדרה
6595582 - 04 מרציאנו אילנה ומשה
6595585 - 04 וידנפלד אייל וסיון
6595586 - 04 עזרא אליהו
6595587 - 04 עובדיה שמשון
6595588 - 04 בי"ס לנהיגה שיבלי עאיד תבור
6595589 - 04 עבו אסתר