מספר טלפון


6595601 - 04 גורון אלכסנדרה
6595603 - 04 צ'רניאחובסקי לינה
6595604 - 04 מכלוף רפאל
6595606 - 04 אליהו נירה ודודו
6595607 - 04 אוחיון יצחק
6595608 - 04 אבו זיינה גאסן