מספר טלפון


6595630 - 04 שבתאי גילה ושמריהו
6595631 - 04 יוסף בועז
6595632 - 04 טנכלסון ריטה וסמיון
6595633 - 04 (פקס) טחנת יזרעאל גרינשפון עפולה בע"מ
6595634 - 04 אעידן דודי ורותי
6595637 - 04 לוי שמואל ומלכה