מספר טלפון


6595640 - 04 פרג אפרים
6595641 - 04 שטרית שמעון
6595642 - 04 אובציניקובה נחמה
6595645 - 04 אגברייה ד"ר מוחמד חסן סעיד
6595646 - 04 גני פאר עפולה בע"מ
6595647 - 04 קעטבי רחמים ושרה
6595649 - 04 פישל אלי