מספר טלפון


6595650 - 04 שבתאי לאה
6595653 - 04 ברש נינה
6595656 - 04 גלדקי פולינה
6595657 - 04 מזכירות כדים ישוב
6595658 - 04 דשבסקי אלכסנדר ופאינה
6595659 - 04 אאואט כוכבה וגילברט