מספר טלפון


6595660 - 04 לוי אלישע
6595662 - 04 רחמים מרים וצדוק
6595663 - 04 אדרעי משה ויפה
6595664 - 04 בכר נגרית
6595665 - 04 זובארבסקי סמיון
6595666 - 04 קאצלראלו אסתר ובנימין
6595667 - 04 שלומוביץ יצחק ורבקה
6595669 - 04 רהיטי סמי