מספר טלפון


6595670 - 04 ציפורן בוריס
6595671 - 04 ערוסי אברהם ולולר
6595672 - 04 זועבי גיאד
6595673 - 04 (פקס) אסף מרכז רפואי בית מרקחת
6595673 - 04 פקס) אסף) אסף "אסף אמה קרסיוק אמה
6595674 - 04 קניון עפולה
6595675 - 04 דמרי ענבל
6595676 - 04 חן הגליל רחל אגוזי מספרה ומכון יופי
6595676 - 04 חן הגליל אגוזי רחל
6595677 - 04 חזן טובה