מספר טלפון


6595690 - 04 סבג מרדכי
6595692 - 04 חקון עמרם ואנט
6595693 - 04 אהרון חביב ואביבה
6595694 - 04 מלקה ברהנה
6595696 - 04 זועבי מחמוד עבדל
6595697 - 04 נחמני דוד
6595698 - 04 עקיבא שלמה
6595699 - 04 סוסן יצחק וגוליאט