מספר טלפון


6595710 - 04 כהן יצחק
6595712 - 04 בן דוד מרים ומרדכי
6595715 - 04 אדלה וויניטו
6595719 - 04 שלום ואסתר בן ברו'