מספר טלפון


6595740 - 04 איגמטוב אולג
6595741 - 04 מלכה לאה
6595742 - 04 יהושע ניסן ורבקה
6595744 - 04 מניה קצישוילי
6595748 - 04 גרשמן דויד וגולדה
6595749 - 04 פקס) ת ג) תבליני הגליל (7891) בע"מ