מספר טלפון


6595751 - 04 נשרי שושנה ויוסי
6595752 - 04 דוד דוד
6595753 - 04 ויגדר פינה
6595754 - 04 עובייד זועבי וליד
6595756 - 04 שינו רחל וציון
6595757 - 04 עמר תמר
6595758 - 04 שמליה אהובה
6595759 - 04 לולקו מיאה