מספר טלפון


6595771 - 04 אגבריה מחמוד
6595772 - 04 דוד וקסוטו לאה שכטר
6595773 - 04 כהן יהודה
6595774 - 04 אבו זנה פחיריה
6595776 - 04 אליהו מסעודה
6595779 - 04 מנחם בנימין ומלכה