מספר טלפון


6595810 - 04 אברגיל יפה
6595816 - 04 ליברטי פרחה
6595817 - 04 תכשיטי ורד מגידו
6595818 - 04 כהן שמוליק ומי
6595819 - 04 שמעון מלול