מספר טלפון


6595840 - 04 אבו זהרי ויחיא
6595841 - 04 מוסא עבדאללה אבו בקר
6595842 - 04 ועקנין ניסים
6595846 - 04 אורנית עופר
6595847 - 04 סריג ענת ופנחס
6595848 - 04 אוחיון יצחק
6595849 - 04 ויינטראוב מיכאל