מספר טלפון


6595880 - 04 בר שאול
6595881 - 04 אדמות עפולה השקעות בע"מ
6595883 - 04 כהן אתי ורפי
6595884 - 04 שפירא פנחס
6595885 - 04 מלול אלי
6595886 - 04 בוסתן רונית
6595888 - 04 כטוני ישראל וחוה